MRS UYEN | PALM HEIGHT

𝗣𝗔𝗟𝗠 𝗛𝗘𝗜𝗚𝗛𝗧 𝟯 𝗣𝗛𝗢̀𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗨̉

Tông màu sáng ấm thanh lịch cùng một chút mộc mạc tự nhiên tạo nên nét nhẹ nhàng gần gũi cho không gian sống hiện đại.